Share
 
Hej

Falcons fonde klarede sig godt i september, og Falcon Danske Aktier var igen i front. Det var både i forhold til markedet og andre fonde, der investerer i danske aktier. Det kan du læse meget mere om i vores månedsrapporter nedenfor.

Mange investorer køber typisk en fond, når den har klaret sig godt og sælger den igen, når den har klaret sig dårligt.

Det er en uholdbar strategi, og den koster på afkastet.


I dette nyhedsbrev viser vi dig afkastforskellen mellem en investor, der har holdt fast i sin investering i vores fond, Falcon Danske Aktier, og en, der har hoppet frem og tilbage mellem markedet og Falcon Danske Aktier.

Vi kan allerede her afsløre, at det koster 100.000 kr. i tabt merafkast for hver 100.000 kr. investeret.


Sidst, men ikke mindst, er vi nu på vej ind i de finansielle markeders højsæson. Der er statistisk set gode afkast forude. Det emne kommer vi omkring under "Vidste du".

Rigtig god læselyst!
 

MÅNEDSRAPPORTER FOR SEPTEMBER 2023

Falcon Danske Aktier havde igen en særdeles god måned i et ellers surt marked.

Afkastet var +0,8%, mens markedet faldt med -2,1%. Fonden var blandt de bedste fonde på danske aktier og 2,5%-point foran kategorien for danske aktier hos Morningstar .

Alene det at vi ikke har nogen aktier i Ørsted gav et positivt bidrag på 1%-point i september relativt til sammenligningsindekset. Med et månedsafkast på +19,1% og en overvægt på 3,8%-point bidrog Zealand Pharma også med et flot positivt bidrag.

I vores månedsrapport får du et grundigt indblik i porteføljens udvikling i september, og effekten af vores aktive tilvalg og fravalg. Du kan også læse om, hvorfor kø ved indsejlingen til Panamakanalen var positivt for rederiet D/S Norden.

September levede op til sit dårlige ry, og verdensindekset faldt med -1,9%. Falcon Brighter Future klarede sig 0,4%-point bedre med et minus på 1,5%.

Porteføljen blev løftet af vores målrettede investeringer i valueselskaber. Det vil sige selskaber, der er billige målt på finansielle nøgletal. Denne type selskaber klarede sig generelt godt i september, da udsigten til et højt renteniveau pressede de ellers populære teknologi- og vækstaktier.

Læs mere i vores månedsrapport, hvor du får et detaljeret overblik over, hvilke aktier der har bidraget mest til afkastet og hvorfor - og ligeledes dem der har trukket ned.

 
 

FORKERTE BESLUTNINGER KOSTER INVESTOR 100.000 KR.

Husk at være langsigtet. Det skriver vi næsten altid i vores nyhedsbreve og artikler. Men hvad betyder det egentlig?

I det eksempel, vi gennemgår herunder, viser vi, at det kan koste over 100.000 kr. for hver 100.000 kr. investeret at forsøge at "time" investeringerne. Det vil sige, at man køber eller sælger, fordi man tror, at man kan forudsige kursudviklingen.

Falcon Danske Aktier har i en periode på næsten 12 år givet et afkast på 572.000 kr. efter alle omkostninger for hver 100.000 kr. investeret. Det er 152.000 kr. mere end en passiv investering i det danske marked.

Data fra Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Afkast for Falcon Danske Aktier er fratrukket alle omkostninger. Afkast for Dansk markedsindeks er ikke fratrukket omkostninger. Dansk markedsindeks viser afkastudviklingen over tid for en kombination OMX C20 CAP GI, OMX C25 GI og OMX Copenhagen Cap GI.  
Det er kun en langsigtet investor, der har kunnet opnå det.

Undervejs har denne investor skulle udholde de uundgåelige perioder med performance under markedsafkastet. Senest blev vi ramt i 2021 med et afkast, der var 6,3%-point dårligere end markedet. Her er det fristende at give op og sælge ud, og ja - bare købe markedet.

Lad os derfor forestille os to typer investorer:

  1. Stabile Sarah
  2. Opportunistiske Oliver

Vores stabile investor nr. 1 køber og beholder Falcon Danske Aktier i medgang og modgang.

Vores opportunistiske investor nr. 2 ser hvert år på de sidste 12 måneders performance for Falcon Danske Aktier relativt til sammenligningsindekset.

Når Falcon klarer sig dårligt, går han, i frustration, over til blot at købe en indeksfond, som dækker markedet. Derudover føles det godt at sælge noget i porteføljen, som har haft dårlige afkast.

Når Falcon har klaret sig godt de seneste 12 måneder køber han Falcon i en forventning om, at den gode performance vil fortsætte. Derudover føles det godt at købe noget til porteføljen, som har haft gode afkast.

Resultatet er 103.000 kr. dårligere for hver 100.000 kr. investeret, hvilket ses herunder. Det er også det man kalder et "investor gap".

Beregninger og data fra Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Afkast for Falcon Danske Aktier er fratrukket alle omkostninger. Olivers portefølje er fratrukket handelsomkostninger på 0,1% og emissions- og indløsningsfradrag på 0,25% ved hver handel.  
Det uafhængige analysehus Morningstar har udviklet begrebet "investor gap", som er den forskel, der er mellem en fonds afkast og det afkast, fondens investorer rent faktisk har opnået.

Forskellen skyldes, at investorerne, fejlagtigt, forsøger at optimere deres investeringer i stedet for at sidde på deres hænder.

Typisk sælger de fonde, som har klaret sig dårligt og køber dem, som har klaret sig godt. Det kommer der ikke noget attraktivt afkast ud af. Tværtimod koster det dem på afkastet.

Eksempelvis var marts, april og maj lidt hårde for vores fond, og vi kom bagefter sammenligningsindekset efter en ellers god start på året.

Det ændrede august og september på med merafkast på henholdsvis +4,2%-point og +2,9%-point.

Tiden arbejder imod den utålmodige, og gode afkast kommer ikke som perler på en snor. De kommer i klumper, og når man mindst venter det.
 
 
... at 4. kvartal statistisk set byder på de bedste investeringsmåneder på året?

Går du i tanker om at sælge dine aktier, eller er du nervøs for markedsudviklingen, kan det
være betryggende at vide lidt om de mønstre, som markederne gentager år efter år.

Nogle bestemte måneder på året er statistisk meget stærkere end andre måneder. Vi er på vej ind i de stærke måneder nu.

Læs eventuelt vores snart 8 år gamle artikel,
"Julestemning på aktiemarkederne", hvor vi går i dybden med fænomenet. Artiklen er lige så relevant i dag, som den var dengang. Læs også forrige måneds artikel, hvor vi så på forholdet mellem højrisiko og lavrisikoaktier for at vurdere markedsdeltagernes risikoappetit.

Oktober siges at være en "bear-killer". Det vil sige, at pessimisterne sjældent vinder her. Oktober er, statistisk set, også den mest svingende. Det kan udfordre optimisternes nerver.

Markederne har typisk klaret sig dårligt op til oktober, hvorefter udviklingen vender på en tallerken og efterlader alle dem, som har solgt stående på perronen.

Målt i amerikanske dollar satte markedet sidste år sin bund i lige netop oktober.

Hæver man sig op i helikopteren og undlader at lytte til støjen, kan man også vælge at sige, at den nuværende korrektion sker på et helt naturligt tidspunkt på året. Det vil sige i lavsæsonen for de finansielle markeder.

Uden at give garantier ser det statistisk set lyst ud.

 
 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så svar blot på mailen her eller ring direkte til mig på 30 74 09 29.


Bedste hilsener

René Engell
Investeringsdirektør i Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Medinvestor i alle Falcon Invests fonde
www.falconinvest.dk


Falcon Fondsmæglerselskab A/S, DK, 8000 Aarhus, Denmark
Følg Falcon Invest: Facebook og LinkedIn

Email Marketing by ActiveCampaign